Bednarz Waldpflege

 * odnowienia, pielęgnacja lasu i upraw leśnych
 * wylesianie
 * cięcia korygujące pod liniami elektroenergetycznymi
 * pozyskanie drewna
 * zrywka drewna
 * hodowla i ochrona lasu
 * handel drewnem kominkowym
Bednarz Waldpflege s.c.              TELEFON  PL: +48 662 110 530     AT: 0043 06647661472               UID/NIP PL 615-189-55-87               REGON 231199468